НАЧАЛО

ЯЗОВИРИ

СЪБИТИЯ

ЗА НАС

КОНТАКТИ

НОВИНИ

На 18. март от 14 часа, в зала 4 на НДНТ на ул."Раковски" 108 в София се проведе научно приложна конференция на тема "Строителство, ремонт и реконструкции на ХТС" по случай Деня на водата през 2019 г. Програмата на конференцията може да бъде видяна тук>>

На 22 март 2016 г в рамките на отбелязването на СВЕТОВЕН ДЕН НА ВОДАТА в Зала 3 на Дом на науката и техниката се проведе НТК „Проектиране, строителство и експлоатация  на язовири и хвостохранилища". Презентации на докладите можете да видите тук>>

БДГЯ взе участие в поредната годишна асамблея на ICOLD, която се проведе от 1 до 6 юни 2014 в Бали, Индонезия.

резюмета на докладите може да откриете тук>>

пълните доклади намерете тук>>

Отмина и поредното честване на " Ден на водата". Събитието се състоя на 21 март 2014 г.
В рамките на честването беше проведена Научно-техническа конференция на тема:„Рехабилитация и надграждане на язовирни стени и ХТ съоръжения”
Изнесените доклади можете да откриете тук>>

 

Поредната научно техническа конференция, организирана от Българския
национален комитет по големите язовири и състояла се на 8 ноември 2013, беше посветена на актуалния въпрос за ролята на
язовирите за устойчиво развитие на водния сектор, за статическата и земетръсна
осигуреност на конструкциите им, за безопасна и сигурна експлоатация на язовирите,
за въвеждане на нови ефективни технологии за предотвратяване на негативни явления,
съпътстващи тяхната дълговременна експлоатация. Изнесените доклади можете да откриете тук>>

 

 

БДГЯ съвместно с катедра Хидротехника на Университета по архитектура, строителство и геодезия , организира SIXTH BULGARIAN-AUSTRIAN SEMINAR ''Practice and Research in Flood Risk Management'', Sofia, 7 November 2013. Доклади и презентации от събитието може да намерите тук>>

This is the content for Layout Figure Tag
This is the caption for Layout Figure Tag