Световен ден на водата


По традиция, Българското дружество по големите язовири (БДГЯ) – Национален комитет на страната ни към Международната комисия по големите язовири (ICOLD), отбелязва Световния ден на водата всяка година на 22. март с научно-приложна конференция. Поради епидемичната обстановка, тази традиция беше временно прекъсната, но за щастие тази година отново можем да се съберем и непосредствено да обсъждаме определени въпроси, свързани с водите на България. Особена радост ни носи фактът, че тъкмо тази година нашият домакин – Университетът по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) чества своя 80-годишен юбилей. Решихме тази година по случай Деня на водата да организираме по-широк дискусионен форум, посветен на язовирите у нас. Организираме го не на самия празник, а все пак с известно закъснение във връзка с отпадането на официални ограничения за публични събития и с оглед на по-добро планиране. Целта ни е, този път да съберем възможно най-широк кръг от заети в тази област, респ. заинтересовани и отговорни страни, които да се срещнат в конструктивен диалог. Темата на дискусионната среща е:
Състояние на язовирите в България. Актуални проблеми и идеи за решения.

Тя ще се проведе на 15. април 2022 г. от 13:00 часа в Аула максима на Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) на бул.”Хр.Смирненски” 1 в София.
Това е твърде обширна област, която засяга практически всички сфери на нашия живот. Все пак, поради обективни ограничения, ще насочим предвидените дискусии по две конкретни теми, както следва (но не непременно само по тях):
1) Административни проблеми на язовирите у нас (собственост, нормативна уредба, административни процедури, изисквания за безопасност, отговорности)
2) Водностопанска експлоатация на язовирите у нас (водни ресурси – данни, анализи, планиране, климатични промени, рискове)
Бихме искали, този път не само да изнасяме конкретни доклади в колегията, а да се обърнем към язовирите като стратегическо национално богатство в цялата мозайка от свързаните с тях аспекти, възможно най-широко представени от отговорните институции в тази област.
Очакваме Вашето конструктивно участие