„Научно-техническа конференция по Хидротехническо строителство”


Българското дружество по големите язовири, Научно-техническият съюз по Водно дело и Федерацията на Научно-техническите съюзи в България организираха провеждането на Научно-техническа конференция по Хидротехническо строителство на тема: Строителство, ремонт и реконструкции на хидротехнически съоръжения в рамките на 26-то Национално честване на Световния ден на водата – 22. март 2019 г., в Националния дом на науката и техниката в гр. София, ул. Раковски 108, на 18 март. Конференцията бе проведена и с партньорството на: Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), София
НЕК – Предприятие „Язовири и каскади”
Свеко Енергопроект АД
Национален институт по метеорология и хидрология

Програма може да видите тук>>


Докладите може да изтеглите от
тук>>