„Българо-австрийски семинар по Хидротехническо строителство”


На 30. и 31.03.2019 г., в Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) в София се проведе 8. Българо-австрийски семинар по Хидротехническо строителство. Традиционен домакин и организатор на специализирания форум беше катедра „Хидротехника и хидромелиорации” на УАСГ. Повече информация за този семинар, както и за предишните негови издания, повече информация може да намерите: тук>>