Световен ден на водата


Уважаеми колеги, скъпи приятели, днес отново честваме Световния ден на водата. За съжаление и тази година нямаме възможност да проведем традиционната научно-приложна конференция с годишно събрание на нашето Дружество - Национален комитет към ICOLD. Политиката на ограничения във връзка с обявената пандемия и предстоящите избори изместват нашето внимание от проблемите, свързани с водата. За съжаление, за тях се сещаме или когато водните запаси застрашително намалеят (яз."Камчия" в края на миналата година), или когато наводнения рушат нашата жизнена среда, както в началото на тази година. Но на днешния ден трябва да си помислим за водата, за тази основа на нашия живот. Да помислим за нея като стихия с уважението на инженери-специалисти, които добре знаят старата поговорка в нашата професия: "Който има много вода и който има малко вода, трябва да строи много - преди всичко язовири." И с уважението на хора, които добре съзнават, че достъпът до чиста вода е изключителна благодат, привилегия и отговорност, които не се дават даром. На този ден нека се замислим, колко съвестно и отговорно трябва да упражняваме своята професия. Нека управниците се замислят, че ние трябва да имаме условията да упражняваме професията си. А всички хора да си спомнят, че водата е нашият живот. Честит Световен ден на водата!


Нова Наредба за ползването на повърхностните води


На Портала за обществени консултации към Министерски съвет е обявено обществено обсъждане на проекта за нова Наредба за ползването на повърхностните води.Повече информация може да намерите тук>>
Приканваме Ви своевременно да изразите своето мнение.

Становище на Българското дружество по големите язовири по писмото на инж. В. Анастасов


Цялото становище може да видите тук>>


.

Писмо от инж. Валентин Анастасов


Цялото писмо може да видите тук>>


.

Меморандум за сътрудничество и партньорство


На 15. октомври 2019 година, в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) в София бе подписан Меморандум за сътрудничество и партньорство между ДАМТН и Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) за постигане на следните цели: Подпомагане на ДАМТН от страна на УАСГ чрез предоставяне на изследователския опит и експертния потенциал на УАСГ за решаване на проблеми, свързани със задълженията на ДАМТН във връзка с експлоатацията и надзора на язовирите в страната за гарантиране на тяхната сигурност. Съдействие на ДАМТН в обхвата на нейните административни и технически възможности за повишаване качеството на учебния процес и обогатяване на обхвата на научните изследвания в УАСГ с цел запазване и развитие на българското висше техническо образование за подготвянето на специалисти с необходимите знания и умениязауспешнапрофесионална реализация в конкурентна среда в областта на дейност на ДАМТН. Меморандумът бе подписан от Председателя на ДАМТН инж. П.Горновски и Ректора на УАСГ проф. д-р инж. И.Марков


.

Новата наредба


В Бр. 9 на Държавен вестник от 31.01.2020 г. е публикуван текстът на новата Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях и за осъществяване на контрол за техническото им състояние. Текстът на Наредбата може да бъде видян / изтеглен: тук>>


.