Световен ден на водата


По традиция, Българското дружество по големите язовири (БДГЯ) – Национален комитет на страната ни към Международната комисия по големите язовири (ICOLD), отбелязва Световния ден на водата всяка година на 22. март с научно-приложна конференция. Поради епидемичната обстановка, тази традиция беше временно прекъсната, но за щастие тази година отново можем да се съберем и непосредствено да обсъждаме определени въпроси, свързани с водите на България. Особена радост ни носи фактът, че тъкмо тази година нашият домакин – Университетът по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) чества своя 80-годишен юбилей. Решихме тази година по случай Деня на водата да организираме по-широк дискусионен форум, посветен на язовирите у нас. Организираме го не на самия празник, а все пак с известно закъснение във връзка с отпадането на официални ограничения за публични събития и с оглед на по-добро планиране. Целта ни е, този път да съберем възможно най-широк кръг от заети в тази област, респ. заинтересовани и отговорни страни, които да се срещнат в конструктивен диалог. Темата на дискусионната среща е:
Състояние на язовирите в България. Актуални проблеми и идеи за решения.

Тя ще се проведе на 15. април 2022 г. от 13:00 часа в Аула максима на Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) на бул.”Хр.Смирненски” 1 в София.
Това е твърде обширна област, която засяга практически всички сфери на нашия живот. Все пак, поради обективни ограничения, ще насочим предвидените дискусии по две конкретни теми, както следва (но не непременно само по тях):
1) Административни проблеми на язовирите у нас (собственост, нормативна уредба, административни процедури, изисквания за безопасност, отговорности)
2) Водностопанска експлоатация на язовирите у нас (водни ресурси – данни, анализи, планиране, климатични промени, рискове)
Бихме искали, този път не само да изнасяме конкретни доклади в колегията, а да се обърнем към язовирите като стратегическо национално богатство в цялата мозайка от свързаните с тях аспекти, възможно най-широко представени от отговорните институции в тази област.
Очакваме Вашето конструктивно участие


Становище по проект за решение на Министерския съвет за изменение и допълнение на Закона за водите


Цялото становище може да видите тук>>


Световен ден на водата


Уважаеми колеги, скъпи приятели, днес отново честваме Световния ден на водата. За съжаление и тази година нямаме възможност да проведем традиционната научно-приложна конференция с годишно събрание на нашето Дружество - Национален комитет към ICOLD. Политиката на ограничения във връзка с обявената пандемия и предстоящите избори изместват нашето внимание от проблемите, свързани с водата. За съжаление, за тях се сещаме или когато водните запаси застрашително намалеят (яз."Камчия" в края на миналата година), или когато наводнения рушат нашата жизнена среда, както в началото на тази година. Но на днешния ден трябва да си помислим за водата, за тази основа на нашия живот. Да помислим за нея като стихия с уважението на инженери-специалисти, които добре знаят старата поговорка в нашата професия: "Който има много вода и който има малко вода, трябва да строи много - преди всичко язовири." И с уважението на хора, които добре съзнават, че достъпът до чиста вода е изключителна благодат, привилегия и отговорност, които не се дават даром. На този ден нека се замислим, колко съвестно и отговорно трябва да упражняваме своята професия. Нека управниците се замислят, че ние трябва да имаме условията да упражняваме професията си. А всички хора да си спомнят, че водата е нашият живот. Честит Световен ден на водата!


Нова Наредба за ползването на повърхностните води


На Портала за обществени консултации към Министерски съвет е обявено обществено обсъждане на проекта за нова Наредба за ползването на повърхностните води.Повече информация може да намерите тук>>
Приканваме Ви своевременно да изразите своето мнение.

Становище на Българското дружество по големите язовири по писмото на инж. В. Анастасов


Цялото становище може да видите тук>>


.

Писмо от инж. Валентин Анастасов


Цялото писмо може да видите тук>>


.

Меморандум за сътрудничество и партньорство


На 15. октомври 2019 година, в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) в София бе подписан Меморандум за сътрудничество и партньорство между ДАМТН и Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) за постигане на следните цели: Подпомагане на ДАМТН от страна на УАСГ чрез предоставяне на изследователския опит и експертния потенциал на УАСГ за решаване на проблеми, свързани със задълженията на ДАМТН във връзка с експлоатацията и надзора на язовирите в страната за гарантиране на тяхната сигурност. Съдействие на ДАМТН в обхвата на нейните административни и технически възможности за повишаване качеството на учебния процес и обогатяване на обхвата на научните изследвания в УАСГ с цел запазване и развитие на българското висше техническо образование за подготвянето на специалисти с необходимите знания и умениязауспешнапрофесионална реализация в конкурентна среда в областта на дейност на ДАМТН. Меморандумът бе подписан от Председателя на ДАМТН инж. П.Горновски и Ректора на УАСГ проф. д-р инж. И.Марков


.

Новата наредба


В Бр. 9 на Държавен вестник от 31.01.2020 г. е публикуван текстът на новата Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях и за осъществяване на контрол за техническото им състояние. Текстът на Наредбата може да бъде видян / изтеглен: тук>>


.

Контакт: 003592 963 5245, вътр. 690;


Адрес на дружеството

ул. "Добри Войников" 2, УАСГ, Хидротехнически факултет, стая А-306
София/ България

Електронна поща

buncold@uacg.bg,
kiss_fhe@uacg.bg opalchenska@abv.bg

Телефон за контакт

тел. 003592 963 5245, вътр. 690;