НАЧАЛО

БДГЯ

ЯЗОВИРИ

СЪБИТИЯ

КОНТАКТИ НОВИНИ

Уважаеми колеги,
Драги членове на БДГЯ,

Имаме удоволствието да Ви съобщим, че в началото на 2018г, проф.д-р инж.Димитър Савов Кисляков встъпи в длъжност председател на БДГЯ. Интернет платформата, която използвате в момента, предстои да бъде обновена фундаментално през следващите месеци.

         

Уважаеми колеги,
Драги членове на БДГЯ,

Конференцията ще се проведе на 13.04.2017 г (четвъртък) от 10,00 часа в зала 3 на Дом на науката и техниката, ул. Раковска 108.    

Поканват се всички, които се интересуват от темата на конференцията.

Темите и програмата на конференцията може да видите ТУК>>

 

 

Уважаеми колеги,
Драги членове на БДГЯ,

Предстои провеждане на 7-ми Българо-австрийски семинар на тема:

„Надграждане и рехабилитация на хидротехничеки съоръжения

 Зала Аула Максима на УАСГ
12-13 Ноември 2015 г, 9,30 часа

Информация може да изтеглите от ТУК>>

 

Уважаеми колеги,
Драги членове на БДГЯ,

От името на Българския национален комитет по големите язовири и лично от мен Ви поздравявам с Новата 2015 година и Ви пожелавам крепко здраве, късмет и творчески успехи.
Пред българските хидротехници сега стои важната задача, в икономическа криза,да осигурим конструктивната и експлоатационната сигурност на язовирните стени и прилежащите им съоръжения, както и да продължим изграждане на нови язовири.

За координиране на нашите усилия и за въздействие върху политиката на държавата спрямо водния сектор, Българският национален комитет организира на 23 март, в рамките на Световния ден на водата, провеждане на Научно-техническа конференция на тема „Проблеми в експлоатацията и поддържането на язовирите в условията на глобални климатични промени”.

През м. ноември в Румъния се състоя трета среща на Българския и Румънския национални комитети с основна тема „Перспективи за хидроенергийно развитие на общия участък на р. Дунав”. Двете страни се съгласиха, че най-благоприятни условия от техническа и икономическа гледна точка е изпълнение на Хидротехническия комплекс „Никопол-Турну Мъгуреле”, както и втори хидровъзел в района на Силистра-Калараш. Интересно е да се спомене, че Румънската страна възнамерява да изгради трети хидровъзел на нейна територия, в близост до делтата на реката.

На фона на двустранните многогодишни проучвания буди недоумение намерението на българското министерство на транспорта да строи на тези две места мостове, забравяйки, че един хидровъзел освен, че осигурява корабоплаването, той е и шосейна и железопътна връзка между двата бряга на река Дунав.

Предлагаме Ви текста на съвместното комюнике на двата комитета върху изключителните възможности за развитие на общия участък на реката, като част от пан-Европейския коридор VІІ ТУК>>

 

Проф. Димитър Тошев
Председател на БДГЯ

 

 

 

 

 
 

Уважаеми колеги,

Предстои 25-ти конгрес и 83-та годишна асамблея . Събитията ще се състоят в Норвегия през юни 2015.

http://www.icoldnorway2015.org/home1.cfm

 

 

 

ВЪПРОСИ ЗА 25-я КОНГРЕС НА ICOLDНОРВЕГИЯ, 2015 г

ВЪПРОС 96
ИНОВАЦИИ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЯЗОВИРНИТЕ СТЕНИ И ВОДОХРАНИЛИЩАТА

 • Иновации в ролята на язовирните стени и водохранилищата;
 • Язовирни стени и водохранилища с няколко предназначения за да отговорят на глобалните промени и изисквания за интегрирано управление на водните ресурси (планиране, проектиране и експлоатация);
 • Малки яз. стени и ниски земно-насипни яз. стени (нужди, особености на проектирането, изграждане и наблюдение, нови решения);
 • Нужди при изграждането на капацитет и развитие на професията хидротехническо инженерство за осигуряване устойчивост на знанието и опита.

ВЪПРОС 97
ПРЕЛИВНИЦИ

 • Несигурности при оценката на наводненията: влияние на несигурностите върху оразмеряването на преливниците и яз. стени;
 • Разрушения на яз. стени или инциденти свързани с експлоатацията на клапи: причини и исторически примери.
 • Преливници с и без клапи или комбинация от двете;
 • Допълнителни съоръжения за отвеждане на води при съществуващи яз. стени и управление на преливане през короната.

ВЪПРОС 98
НАСИПНИ СТЕНИ И ХВОСТОХРАНИЛИЩА

 • Високи каменнонасипни яз. стени: иновативни проекти за различни типове яз.стени (глинено или асфалтобетоново ядро, стоманобетонов екран и др....);
 • Вътрешна ерозия: анализ, наблюдение, мерки за възстановяване;
 • Опасности в основата: исторически примери за разрушение, развитие, последни решения;
 • Проектиране и изпълнение на връзката между насипа и бетоновите съоръжения;
 • Хвостохранилища: последни новости, методи за намаляване на риска, ограничение на височината.

ВЪПРОС 99
НАДСТРОЯВАНЕ И РЕИНЖЕНЕРИНГ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ЯЗ. СТЕНИ

 • Надграждане на короната или повишаване на работните нива;
 • Методи за отстраняване на затлачване (промиване, драгиране, изкопаване,...);
 • Разрушаване: методи, себестойност, въздействие;
 • Подобряване на системата за мониторинг, инсталиране на нови уреди за измерване.

 

ВЪПРОСИ ЗА 25-я КОНГРЕС НА ICOLDНОРВЕГИЯ, 2015 г

ВЪПРОС 96
ИНОВАЦИИ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЯЗОВИРНИТЕ СТЕНИ И ВОДОХРАНИЛИЩАТА

 • Иновации в ролята на язовирните стени и водохранилищата;
 • Язовирни стени и водохранилища с няколко предназначения за да отговорят на глобалните промени и изисквания за интегрирано управление на водните ресурси (планиране, проектиране и експлоатация);
 • Малки яз. стени и ниски земно-насипни яз. стени (нужди, особености на проектирането, изграждане и наблюдение, нови решения);
 • Нужди при изграждането на капацитет и развитие на професията хидротехническо инженерство за осигуряване устойчивост на знанието и опита.

ВЪПРОС 97
ПРЕЛИВНИЦИ

 • Несигурности при оценката на наводненията: влияние на несигурностите върху оразмеряването на преливниците и яз. стени;
 • Разрушения на яз. стени или инциденти свързани с експлоатацията на клапи: причини и исторически примери.
 • Преливници с и без клапи или комбинация от двете;
 • Допълнителни съоръжения за отвеждане на води при съществуващи яз. стени и управление на преливане през короната.

ВЪПРОС 98
НАСИПНИ СТЕНИ И ХВОСТОХРАНИЛИЩА

 • Високи каменнонасипни яз. стени: иновативни проекти за различни типове яз.стени (глинено или асфалтобетоново ядро, стоманобетонов екран и др....);
 • Вътрешна ерозия: анализ, наблюдение, мерки за възстановяване;
 • Опасности в основата: исторически примери за разрушение, развитие, последни решения;
 • Проектиране и изпълнение на връзката между насипа и бетоновите съоръжения;
 • Хвостохранилища: последни новости, методи за намаляване на риска, ограничение на височината.

ВЪПРОС 99
НАДСТРОЯВАНЕ И РЕИНЖЕНЕРИНГ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ЯЗ. СТЕНИ

 • Надграждане на короната или повишаване на работните нива;
 • Методи за отстраняване на затлачване (промиване, драгиране, изкопаване,...);
 • Разрушаване: методи, себестойност, въздействие;
 • Подобряване на системата за мониторинг, инсталиране на нови уреди за измерване.