Последни новини

91-ва годишна среща на Международната комисия по големите язовири – ICOLD в Гьотеборг (Швеция)

91-ва годишна среща на Международната комисия по големите язовири – ICOLD в Гьотеборг (Швеция)


От 10. до 15. юни 2023 г. в Гьотеборг (Швеция) се проведе поредната 91-ва годишна среща на Международната комисия по големите язовири – ICOLD. В работата на този най-авторитетен форум в областта на язовирите в света взе участие председателят на Българското дружество по големите язовири (БДГЯ) – Национален комитет към ICOLD проф. д-р инж. Димитър Кисляков, който беше и единствен представител на страна ни. В научната програма на симпозиума в рамките на срещата е и единственият представен от страната ни доклад „A comparative study on the numerical response of a rockfill dam to artificially generated and recorded acceleration time-histories“ с автори Anton Tzenkov, Dimitar Kisliakov, Markus Schwager. В Технически комитет (ТК) „Изчислителни аспекти на анализа и проектирането на язовирни стени” (TC A “Numerical aspects of the analysis and design of dams”), от името на д-р инж. Антон Ценков Д. Кисляков представи актуализиран доклад за напредъка ни в организирането на 17-тия Работен семинар по числено изследване на язовирни стени (Benchmark Workshop on Numerical Analysis of Dams), който през 2024 г. ще бъде проведен в София. Уточнени бяха конкретните задачи, по чието формулиране вече се работи по същество. В работата на ТК „Сигурност на язовирните стени” (TC H “Dam safety”), представителят на нашата страна проф. д-р инж. Димитър Кисляков участва като редовен негов член. Председателят на БДГЯ участва и в Генералната асамблея и проведе редица контакти с чуждестранни колеги и представители на специализирани фирми.