ИЗМИНАЛИ СЪБИТИЯ


СЪБИТИЯ ПРЕЗ 2014г.


БДГЯ взе участие в поредната годишна асамблея на ICOLD, която се проведе от 1 до 6 юни
2014 в Бали, Индонезия.
резюмета на докладите може да откриете тук>>

Пълните доклади намерете тук>>


Отмина и поредното честване на " Ден на водата". Събитието се състоя на 21 март 2014 г.
В рамките на честването беше проведена Научно-техническа конференция на тема:
„Рехабилитация и надграждане на язовирни стени и ХТ съоръжения”
Изнесените доклади можете да откриете тук>>

Copyright 2019, Vision Design - graphic zoo

All images have been purchased from Bigstock. Do not use the images in your website.

Design and coding
by Responsee Team