ИЗМИНАЛИ СЪБИТИЯ


СЪБИТИЯ ПРЕЗ 2013г.


БДГЯ съвместно с катедра Хидротехника на Университета по архитектура, строителство и
геодезия , организира SIXTH BULGARIAN-AUSTRIAN SEMINAR ''Practice and
Research in Flood Risk Management'', Sofia, 7 November 2013. Доклади и
презентации от събитието може да намерите
тук>>


Поредната научно техническа конференция, организирана от Българския
национален комитет по големите язовири и състояла се на 8 ноември 2013, беше
посветена на актуалния въпрос за ролята на язовирите за устойчиво развитие на водния сектор,
за статическата и земетръсна осигуреност на конструкциите им,
за безопасна и сигурна експлоатация на язовирите, за въвеждане на нови ефективни технологии
за предотвратяване на негативни явления, съпътстващи тяхната дълговременна експлоатация.
Изнесените доклади можете да откриете тук>>


Copyright 2019, Vision Design - graphic zoo

All images have been purchased from Bigstock. Do not use the images in your website.

Design and coding
by Responsee Team