НАЧАЛО

БДГЯ

ЯЗОВИРИ

СЪБИТИЯ

ЗА НАС

КОНТАКТИ

НОВИНИ

Кои сме ние

Дружеството се ръководи от Национален комитет (Управителен съвет) в състав от 19 човека,

специалисти в областта на водното строителство, представители на български консултантски

и строителни фирми, експлоатационни предприятия, УАСГ и БАН.

НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ

(УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ)

1 Димитър Савов Кисляков-Председател

2 Димитър Христов Попов – Зам. председател

3 Румен Антоний Груев - Зам. Председател

4 Теодора Михайлова Опълченска - Секретар

5 Вангел Христов Василев

6 Любомир Асенов Пашов

7 Димитър Николов Тошев - Почетен Председател

8 Даниела Петрова Станкулова

9 Георги Василев Станилов

10 Анни Костадинова Христова

11 Пламен Славчев Никифоров

12 Мария Маврова - Гиргинова

13 Валентин Иванов Анастасов

14 Тоньо Минков Чолаков

15 Мартин Бойков Петков

16 Чавдар Василев Колев

17 Валентин Иванов Славов

18 Иван Тодоров Андреев

19 Стойно Иванов Венков

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

1 Мария Стайова Арангелова

2 Елка Иванова Карадимова

3 Володя Антимов Лозанов

4 Петър Веселинов Тодоров

5 Огнян Кирилов Тодоров