НАЧАЛО

БДГЯ

ЯЗОВИРИ

СЪБИТИЯ

КОНТАКТИ
НОВИНИ

Кои сме ние

Дружеството се ръководи от Национален комитет (Управителен съвет) в състав от 19 човека,

специалисти в областта на водното строителство, представители на български консултантски

и строителни фирми, експлоатационни предприятия, УАСГ и БАН.

НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ

(УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ)

1.Димитър Николов Тошев - Председател

2. Димитър Христов Попов - Зам председател

3. Милчо Василев Иванов - Зам. Председател

4. Даниела Петрова Станкулова - секретар

5. Вангел Христов Василев

6. Любомир Асенов Пашов

7. Красимир Ангелов Дандов

8.Димитър Савов Кисляков

9. Чавдар Василев Колев

10. Николай Павлов Минчев

11. Пламен Славчев Никифоров

12. Володя Лозанов

13. Божидар Александров Цветанов

14. Тоньо Минков Чолаков

15. Иван Христов Марков

16. Стойно Иванов Венков

17. Валентин Славов

18. Иван Тодоров Андреев

19. Георги Василев Станилов

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

1. Георги Величков Станев

2. Маргарита Иванова

3. Румен Груев

4. Мария Арангелова

5. Радослав Иванов Чеглайски