УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН


НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ

(УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ)


Димитър Савов Кисляков-Председател,

Димитър Христов Попов – Зам. председател,

Румен Антоний Груев - Зам. Председател,

Теодора Михайлова Опълченска - Секретар,

Вангел Христов Василев, Любомир Асенов Пашов,

Димитър Николов Тошев - Почетен Председател,

Даниела Петрова Станкулова, Георги Василев Станилов,

Анни Костадинова Христова, Пламен Славчев Никифоров,

Мария Маврова - Гиргинова, Валентин Иванов Анастасов,

Тоньо Минков Чолаков, Мартин Бойков Петков, Чавдар Василев Колев,

Валентин Иванов Славов, Иван Тодоров Андреев, Стойно Иванов Венков.

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ


Мария Стайова Арангелова

Елка Иванова Карадимова

Володя Антимов Лозанов

Петър Веселинов Тодоров

Огнян Кирилов Тодоров

Copyright 2019, Vision Design - graphic zoo

All images have been purchased from Bigstock. Do not use the images in your website.

Design and coding
by Responsee Team