УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН


НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ

(УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ)


Димитър Савов Кисляков-Председател,

Мартин Петков – Зам. председател,

Иван Андреев - Зам. председател,

Мартин Янакиев

Румен Груев

Вангел Василев

Любомир Пашов

Даниела Станкулова

Володя Лозанов

Екатерина Бонева

Пламен Никифоров

Валентин Анастасов

Тоньо Чолаков

Магдалина Вълкова

Николай Попов

Людмила Шаркова

Виолета Цановска

Стоян Джелепов

Силвия Петкова

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ


Огнян Тодоров

Петър Тодоров

Силвия Кирилова-Йовчева